سری دهم اس ام اس عاشقانه جدید ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس

ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ / ﺧﻮﺍﺏ
ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻥ ﮔﻞ ﺷﺪﯼ ﺍﻭﺝ ﺷﮑﻮﻩ /
ﻧﺒﺾ ﻣﻦ ، ﺩﺭ ﺳﺎﻗﻪ ﺁﻭﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺑﯿﺰﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺁﻥ ﮐﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮﺩﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﻔﺮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯼ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ “ﺁﺩﻡ” ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﺖ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﺩﺍﺭﻡ ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ
ﺗﻮ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺑﺒﯿﻦ ﮏﯾ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ
ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﯽ ﺣﻞ ﮐﻦ ، ﻧﮕﻮ
ﺭﻓﺘﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﮐﻤﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﻄﻞ
ﮐﻦ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه 

ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﺒﺎﺵ
ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﯼ ﺍﺻﻼ!
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺳﺖ
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ؟

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ﺩﻋﺎﯾﻢ ﮐﻦ
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

زندگی سخت است تو آسان بگیر / زندگی درد است تو درمان بگیر
زندگی مار است تو جانش بگیر / زندگی جام است تو کامش بگیر . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

آنکه باید بسوزد و بسازد منم / آنکه دائم بی تو میسوزد منم
آنکه آتش زد به قلب من تویی / آنکه خاموش است و میسوزد منم . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

فرشته مهربون از آسمون اومد پایین و گفت :
ازین دنیا چی می خوای تا برات برآورده کنم !
گفتم : اونی که داره این اس ام اس رو می خونه !
گفت : نگفتم که تمومه دنیا رو !

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ا نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را . . .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

باز هم از چشمه لبهای من/ تشنه ای سیراب شد سیراب شد
باز هم در بستر آغوش من / رهروی در خواب شد در خواب شد
(فروغ)

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

اگه زندگیم در یه کاسه آب خلاصه می شد
اونو بدرقه راهت می کردم . .

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *