سری ششم اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﻩ ﻏﻢ ﻧﺪﺍﺭﻩ ، ﻏﻢ ﺑﺸﯿﻨﻪ ﺭﻭ ﺩﻝ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻩ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺗﻮ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﻱ ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻠﻲ ﻫﺴﺘﻲ ﮐﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﺳﺖ ﻧﺰﻧﻴﺪ ، ﻓﺮﻭﺷﻲ ﻧﻴﺴﺖ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

به سایه ام نگاه کردم … دست به کمر ایستاده بود ؟
طاقت نیاوردم .. گفتم تو هم از پشت خنجر بزن … !
گفت خنجر نیست .. پیر شدم سال هاست دنبالت دویدم …

ادامه مطلب ...

سری پنجم اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری پنجم اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

بی خجالت بگویم من اسیر تازتم ، گر بخواهی یا نخواهی ، نازنینم ، یادتم.

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

یک صندلی خالی کنار رویاهام از آن توست بنشینی یا بروی ، دوستت دارم .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

تک و تنها نشستم بدون یارم ، وقتی اون نیست من خیلی تنها و زارم .

ادامه مطلب ...

سری چهارم اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

logo10

ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯿﺒﺎﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻧﺎﻣﺮﺩﯾﺴﺖ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﺷﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻤﮏ ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ.

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ: ﯾﮑﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺭﻭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ، ﯾﺎﺩ ﺍﻭﻥ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﺍﻓﺘﺎﺩﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻨﻮ ﺩﺍﺭﻡ.

∘◦ اس ام اس جدید عاشقانه ◦∘

ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺯﻧﺪﮔﯿﺸﻮ ﭘﺎﺕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﺩﯾﺘﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ، ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﯽ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﻧﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺑﺮﺍﺵ.

ادامه مطلب ...

سری سوم اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری سوم اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

اگر چه عاشقی پر شور بودیم / به خود نزدیک و از هم دور بودیم

شب و روز از جدایی می‌سرودیم / من و تو وصله‌ای ناجور بودیم

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﻦ ﺑﯽ ﮐﺲ ﺭﺱ ﻓﻀﻞ ﻭ ﮐﺮﻣﺖ ﯾﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﯽ ﮐﺲ ﺑﺲ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻭ ﺣﻀﺮﺗﯽ ﻣﯿﻨﺎﺯﺩ ﺟﺰ ﺣﻀﺮﺕ ﺗﻮ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﺑﯽ ﮐﺲ ﮐﺲ.

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﯼ ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺷﻂّ ﺧﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑُﺮﺩ ﭼﻮﻥ ﻗﯿﺲ ﺑﻪ ﻭﺍﺩﯼ ﺟﻨﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑُﺮﺩ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺻﻔﺖ ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺘﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑُﺮﺩ.

ادامه مطلب ...

سری دوم اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری دوم اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

هر وقت دیدی نیستم بیا تعمیرگاه ، چون همیشه خرابتم !

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

تقویم روزهایم شکسته و گم است ، بی تو چه فرقی میکند امروز چندم است !

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

از اوج فلک ستاره چیدن سخت است / دور از منی و به تو رسیدن سخت است

ای دوست که بی تو زندگی زندان است / بدان که از تو دل بریدن سخت است .

ادامه مطلب ...

سری اول اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری اول اس ام اس عاشقانه آبان ۹۴

ﻧﻬﺎﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ، ﺩﺍﻧﻪ ﻋﺸﻖ / ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺯﻧﺪ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﻋﺸﻖ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﻢ ﮐﺮﺩ / ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

قلبم را پیش تو میفرستم ، ﺷﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺁﯾﯿﻦ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﻧﺪ . .

ادامه مطلب ...