اس ام اس عاشقانه دلگیر

عاشقانه

عاشقانه

خوب است و قشنگ اینکه دلگیر شویم
در دام دل شکسته زنجیر شویم
ای عشق همیشه از خدا میخواهم
که کنار من باشی به پای هم پیر شویم

اس ام اس عاشقانه غمگین

ﺳﻔﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯼ ﺩﻭﺭ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ / ﺧﺴﺘﻪ
ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﭼﻪ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺧﺪﺍ ﮔﻮﯾﻢ / ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺍﺯ
ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺩﺍﺭﺩ . . .

اس ام اس عاشقانه ۹۳

ﺗﺮﮎ ﮐﺮﺩﻥ ِ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﻢ ﺁﺩﺍﺑﯽ ﺩﺍﺭﺩ !
ﺍﮔﺮ ﺁﺩﺍﺏ ِ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﯿﺪ
ﻻﺍﻗﻞ
ﺩﺭﺳﺖ ﺗﺮﮐﺸﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ
ﺗﺎ ﺗَﺮَﮎ ﺑﺮﻧﺪﺍﺭﻧﺪ . . .

ادامه مطلب ...

اس ام اس دوستت دارم زیبا

اس ام اس دوست دارم

اس ام اس دوست دارم

اگه فکر کردی دیوونتم ، دوستت دارم ، دلواپستم ، نبینمت می میرم . . . درست فکر کردی!!!

پیامک دوستت دارم

گاهــی کسـی رو دوســت داری ، نمی فهمـــــــــــد !
گاهــی کسـی تو را دوست دارد ، نمی فهمـــــــــی !
گاهی هر دو هم را دوست دارید ، نمی فهمنــــــــد !

به سلامتیه اینکه هم بفهمه ، هم بفهمی ، هم بفهمند……..

اس دوستت دارم

شیرینت که میشوم، از فرهاد بودنت شرم داری؟
یا از فرهاد شدنت؟؟؟

ادامه مطلب ...

اس ام اس زیبا زندگی عاشقانه

اس ام اس زیبا

اس ام اس زیبا

نیستی هم نفسم سهم دلم بی کسیه
تنهایی پر از غم و حسرت و دلواپسیه
بی تو این زنده بودن زندگی محسوب نمیشه
زخم رو قلب شکسته ام تا ابد خوب نمیشه

اس ام اس زیبا غمگین

بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد
ای زردروی عاشق تو صبرکن،وفاکن
گراژدهاست بر ره عشقیست چون زمرد

از بهر این زمرد هی دفع اژدها کن

اس ام اس زیبا ۹۳

من تمام خود را برداشتم و در دستان تو نهادم , تو تمام من را به دست گرفتی و به باد دادی وباد تمام من را احاطه کرد و با خود برد.کجا؟فرقی نمی کند.دردستان تو که نباشد همان بهترکه نباشد!

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه شبانگاه

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ﻧﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻟﺒﻬﺎﯼ ﺗﻮ ﺭﺳﯿﺪ …
ﻧﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻦ …
ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ؛ ﻫﺮ ﺩﻭ ﮐﻢ
ﺁﻭﺭﺩﯾﻢ !!!

اس ام اس عاشقانه ۹۳

ﻧﻔﺴﻢ
ﺗﻮ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ
ﮐﺎﺵ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﺪ

اس ام اس عاشقانه رمانتیک

ﺩﺭﺩ ، ﻣﺮﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ
ﻣﻦ ، ﺗﻮ ﺭﺍ
ﺗﻮ ، ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ
ﺁﺳﻮﺩﻩ ﺑﺮﻭ ! ﺩﻟﻮﺍﭘﺲ ﻧﺒﺎﺵ
ﻣﻦ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻭ ﯾﺎﺩﺕ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ادامه مطلب ...

پیامک عاشقانه پر احساس

پیامک عاشقانه

پیامک عاشقانه

قلبم فدای عزیزی که دنیایی از دلتنگی را به امید یه لحظه دیدنش به جان میخرم

آهنگ زنگ من روی موبایلت با بقیه فرق داشت ولی آهنگ زنگت رو موبایلم مثل بقیه بود

تو به خاطر اینکه بفهمی منم و من به خاطر اینکه فکر کنم تویی…

پیامک عاشقانه ۹۳

آهنگ ها تنهایی را تسکین می دهند اما تسکین تنهایی تسکین درد نیست

اس عاشقانه

با من امروز زندگی کن ای عزیز همسفر / بگذر از دیروز و فردا بی دریغ و بی اگر

شاید امروز تا به فردا زندگی مهلت نداد / این قطار بی توقف لحظه ای فرصت نداد .

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه شعله

اس ام اس عاشقانه شعله

اس ام اس عاشقانه

ﺑﻬﺎﺭ … ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ؟! ﻧﻪ ، ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻭﺭﻕ ﺯﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

اس ام اس عاشقانه غمگین

ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﺳﻮ ﺩﻭﺭﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﯽ؟ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻮ … ﺩﻭﺭﺕ ﺑﮕﺮﺩﻡ!

اس ام اس عاشقانه سنگین

ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺠﻢ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﮕﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﭘﺮﯾﺪﻩ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﺭﻧﮕﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ ﻫﻤﯿﻦ ﮏﯾ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺯ ﺩﻟﺘﻨﮕﻢ ﻋﺠﯿﺐ ﺍﺳﺖ

دل صدچاک ما را تیغ ترحم بدرید / دل ما را به همان قیمت ارزان بخرید

دل من گرچه شکسته ، گوهری ناب شده / عشق در قلب تو آن تحفه ی نایاب شده .

قلبم فدای عزیزی که دنیایی از دلتنگی را به امید یه لحظه دیدنش به جان میخرم

ادامه مطلب ...