اس ام اس عاشقانه تشویق

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه تشویق

اس ام اس عاشقانه تشویق

میگن وقتی یه دختر پیغام میده
یعنـــــــــی دلش برات تنگ شده ..
اما وقتی پیغام نمیده … منتظــــــــره دل تو براش تنگ بشه ..

اس ام اس عاشقانه تشویق

خـــنــده هـــایــ زورکــی ام را بــــــــــاور نـکـنـیـد:|
مـــــن بــدون گــــریــــه مـیــمــیرمــ …

اس ام اس عاشقانه تشویق

بـــهـ انــــدازه تــمـام بــــودـــنت ، بـــعــد از رفــتــنـت ، نــابـــودم کــردی…

اس ام اس عاشقانه تشویق

خنـــ ــده ام میگیـــرد…♥
وقتــے پس از مدتـــــ ها بــے خبرے
بــے انکه سراغــے از این دل اواره بگیرے♥
میگویــے دلم برایتـــ تنـ ـگ استــــ!!!
یــآ مرـآ به بازے گرفته اے..♥
یــآ معنــے وـآژه هایتـــــ رـآ خوب نمیدانــے
√دلتـــنگـے ات ارزانـے خودتـــــ!!!

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه ادعا

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه ادعا

اس ام اس عاشقانه ادعا

میگن وقتی یه دختر پیغام میده
یعنـــــــــی دلش برات تنگ شده ..
اما وقتی پیغام نمیده … منتظــــــــره دل تو براش تنگ بشه ..

اس ام اس عاشقانه ادعا

خنـــ ــده ام میگیـــرد…♥
وقتــے پس از مدتـــــ ها بــے خبرے
بــے انکه سراغــے از این دل اواره بگیرے♥
میگویــے دلم برایتـــ تنـ ـگ استــــ!!!
یــآ مرـآ به بازے گرفته اے..♥
یــآ معنــے وـآژه هایتـــــ رـآ خوب نمیدانــے
√دلتـــنگـے ات ارزانـے خودتـــــ!!!♥

اس ام اس عاشقانه ادعا

چقدر زیباست…کسی را دوست بداریم
نه از روی نیاز…
نه از روی اجبار…
نه از روی تنهایی…
فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن را دارد

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه حصار

اس ام اس عاشقانه

7

خنـــ ــده ام میگیـــرد…♥
وقتــے پس از مدتـــــ ها بــے خبرے
بــے انکه سراغــے از این دل اواره بگیرے♥
میگویــے دلم برایتـــ تنـ ـگ استــــ!!!
یــآ مرـآ به بازے گرفته اے..♥
یــآ معنــے وـآژه هایتـــــ رـآ خوب نمیدانــے
√دلتـــنگـے ات ارزانـے خودتـــــ!!!♥

اس ام اس عاشقانه حصار

چقدر زیباست…کسی را دوست بداریم
نه از روی نیاز…
نه از روی اجبار…
نه از روی تنهایی…
فقط برای اینکه ارزش دوست داشتن را دارد

اس ام اس عاشقانه حصار

به کسی که تنهات گذاشت بگو…
این تو بودی که باختی نه من!!!
من کسی رو از دَست دادم که دوستم نَداشت..!
اما
تو کسی رو از دست دادی که عاشِقِت بود…

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه آغوش

اس ام اس عاشقانه

avapic_ashegane-2-15

با من آن جور که بـا دیگران حرف میزنی .. حرف نزن ..
من با همه فرق دارم …
آنها برای خودشان دیوانه اند .. من دیوانه ی تو اَم …

اس ام اس عاشقانه آغوش

دلم براش تنگ شده …
ای تف به این روزگار
ﺧﺒﺮﺕ ﻫﺴﺖ
ﮐﻪ ﺑﯽ ﺭﻭﯼ ﺗﻮ

اس ام اس عاشقانه آغوش

+تنهایی درد سر بزرگی ایست باور نداری درد لبهایت را کم کن !!!
گاهی برایت تمام الفبا را بوسه می کنم جای لبهایت خالی !!!!!!!!

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه تحمل

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه تحمل

اس ام اس عاشقانه تحمل

توی دوست داشتن یه نفر هیچ اجباری نیست
ولی گاهی دوست داشتن یه نفر اختیاری هم نیست

اس ام اس عاشقانه تحمل

ای کاش صبح ها ک میخوای بری محل کارت جا میشدم، توی جیب سمت چپ پیراهنــ ت دقیقا کنار قلبت!
جایی برای همیشه…♠

اس ام اس عاشقانه تحمل

شراب هم به مستی ام حسادت می کند ! آنگاه که خمار یک لحظه دیدن ” تـو ” می شوم…!!!

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس عاشقانه تیر

از انسانها غمی به دل نگیر ؛ زیرا خود نیز غمگین اند
با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند
زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند؛
پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند…!

اس ام اس عاشقانه تیر

شاید سخت ترین رابطه
این باشد که دو انسان مغرور
عاشق هم باشند …

اس ام اس عاشقانه تیر

فقط در شرایط بحرانی زندگی ات متوجه می شوی
چه کسی کنار توست و چه کسی مقابل توست …
کسی که کنار تو می ماند
حتی اگر از خونت نباشد
همخون توست!

ادامه مطلب ...