دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

حریف مجلس ماخود همیشه دل می‌برد علی الخصوص که پیرایه ای بر او بستند
سعدی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

آن دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود در کارخیـر حاجت هیچ استخاره نیست
طبیب اصفهانی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

مایه راحت و آسایش دل بودی تو تا بــرفتی تــو دلـــم هیــــچ نیـاسود بیا
اوحدی مراغه‌ای

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

دیگران در کار دنیایند و من در کار دل نیست دوشم زیرباری جز به زیر بار دل
امیری فیروزکوهی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

از سر زلف تو شوریدگی آموخته دل و آتش مهر تو در جان من افروخته دل
خواجوی کرمانی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

تقدیم به کسی که اسمش انتها ندارد ، محبتش پایان ندارد ، فراموشیش امکان ندارد .

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

کسی نیامده جز او سر قرار خودش / نشست غرق تماشای آفتاب خودش / چه انتظار عجیبی است اینکه شب تا صبح / کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش .

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

جای قول و قرارهایمان امن است ، زیر پاهای تو !

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

آن نازنین کجاست که یادم نمیکند / صد غم به سینه دارم و شادم نمیکند / یک لحظه آنکه بی من هرگز نمی نشست / امشب به یاد کیست که یادم نمیکند .

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

نگی که ما گداییم / نگی که بی وفاییم / ما اهل هر کجاییم / مخلص بعضیاییم .

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

دلتنگی های من به تو رفته اند ، آرام می آیند ، در سینه می نشینند ، دیگر نمی روند .

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

نمی دانم چه گرمی کرده‌ای بادل نهان ازمن که تاغافل شوم ازوی دوان سوی تو می‌آیم
حکیم شفائی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

دل نیست کبوتر که چو برخاست نشنید از گوشه بامی که پـــریدیم ، پـــــریدیم
وحشی بافقی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

هنوز نقش وجود مرا به پرده هستی نبسته بود زمانه که دل به مهر تـو بستم
مهرداد اوستا

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی بر کند چون تو را نوح است کشتیبان ‌زطوفان‌غم‌مخور
حافظ

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

بسی گفتند : دل از عشق برگیر که نیرنگ است وافسون است وجادو است

ولی ما دل به او بستیم و دیدیم که این زهــــر است امــّـا نــوش دارو است
فریدون مشیری

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

هرشب منم بایاداو وین چشم شب بیدارتن در سینه می‌گرید دلم وای از دل بیمارمن
مهدی سهیلی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

قطره خون تازه‌ای از تو رسیده بر دلم به که به دیــده جا دهم تازه رسیده تـــرا
فروغی بسطامی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

چودل دردیگری بستی نگاهش دارمن رفتم چورفتی در پی دشمن مرا بگذار من رفتم
اوحدی مراغه ای

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

تو را چندین که با من بود یاری بندگی کردم چو دانستم که غیرازمن گرفتی یارمن رفتم
اوحدی مراغه ای

برون کردی مرااز دل چو دل با دیگری داری کجا یادآوری از من که از من بهتری داری
اوحدی مراغه ای

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

ز بسکه دیده من از غم شبــانه گـریست سحـر به درد دل من دل زمــانه گریست
مجید شفق

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

به کعبه رفتم و دل نـالـه کرد تا دم صبح ولی برای خدا نی برای خــــــانه گریست
مجید شفق

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

دل گرفتارغم و درد است یک بارش مسوز از برای محنتش بگذار یک چنـــدی دگر
بابا فغائی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

راه هفتاد و دو ملّت می‌شود این جا یکی زینهار ای طالب حق از در دل نگذری
صائب تبریزی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

ای که می‌پرسی ز من کان ماه را منزل کجاست منزل او دردل است امّا ندانم دل کجاست؟
هلالی جغتائی

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

خاموشی لبم نه ز بیداری و رضاست ازچشم من ببین که چه غوغاست در دلم
سایه

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

بی رویت آینه کدر خواهد شد / آهم در شهر منتشر خواهد شد / چون بمبی ساعتی دلم در سینه / با تاخیر تو منفجر خواهد شد .

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

عزیزم حسادت نکن ، این که بعد از تو بغل گرفته ام ، زانوی غم است !

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

همیشه از فاصله ها گله مندیم ، شاید یادمان رفته که در مشق های کودکیمان گاه برای فهمیدن کلمات فاصله هم لازم بود .

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

گر توانی از محبت حلقه در گوشم کنی / حیف باشد که مرا چون شمع خاموشم کنی / من که از یاد تمام آشنایان رفته ام / وای بر من گر تو هم روزی فراموشم کنی .

دوبیتی عاشقانه مرداد | اس ام اس عاشقانه

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *