استاتوس های دلتنگی و تنهایی جدید ۹۶ و ۲۰۱۷

استاتوس های دلتنگی و تنهایی جدید ۹۶ و ۲۰۱۷

استاتوس های دلتنگی و تنهایی جدید 96 و 2017

??

ﭼﻘﺪﺭ تلخه به ﻫﻤﻪ ….

ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺪﯼ!!

ﻭﻟﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺩﺕ ….

یه شوﻧﻪ ﯼ ﮔﺮﻡ

ﺑﺮﺍﯼ دﻟﺘﻨﮕﯿﻬﺎﺕ ﺑﺨﻮﺍﯼ

ﻫﯿـﭻ ﮐـﺱ

در ﮐﻨﺎﺭﺕ ﻧﺒﺎﺷــــــﻪ??

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

شب قراریست ڪه…..

ستاره براے بوسیدن ماه مے گذارد،

وچه زیباست….

شرم زمین..

ڪه خودش را بخواب مے زند…

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

دوستش دارم …
و این بارانیست ڪہ
هیچ وقت بند نمے آید
برفیست ڪہ هیچگاه ذوب نمے شود !!!

دوستش دارم و این….
این…..
ڪلافہ ام
از همین *این*هایے ڪہ
برایش توصیفے ندارم !!!

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

گنـاه ِ ڪیستـــــــــ؟!

حاבِثـﮧ ـها ؟

فاصِلــﮧ ـها ؟

פֿاطِره ـها ؟

جاבه هاے ِ בور و בراز ؟

یــــا

בل ِ مـَטּ ؟ …

ڪـﮧ برای تو تَنگ شـُבه است!

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

قبلا با یہ سرے از کلمات با هم آشنا شدیم،
مثل دلبرے، دلتنگے، دلدارے، دل گرمے…
بگذار با یہ کلمہ جدید آشنات کنم؛
دلمردگے!‌

وقتے کہ دیگہ دلت عاشق کسے نشہ بهش میگن دلمردگے،
حالا یک نصیحت هم واست دارم،
اگہ دل کسے رو کشتے دیگہ طرفش نیا.
نمیگم نبینتت خوب میشه ها،نہ!
فقط داغ دلش رو تازه نکن!

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

بلاتڪلیف تر از اسفند
دیده اے؟

معشوقہ ے زمستانست
اما
عطر بهار را
بہ پیراهنش مے زند…

بلاتڪلیف تر از من
دیده اے؟

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

دلتنگے ات
ڪہ بہ جانم مے افتد
دستم بہ سمت تلفن مے دود
اما
بہ شخص دیگرے زنگ مے زنم..

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

فقط و فقط
ماڸِ مڹ باش…

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

دردم مے آید…
حتے تصور ڪنم…
دیگرے هم گوشہ اے از
قلبت را
اشغاڸ ڪرده است و
ماندنے ست…‌

اگر اندڪے هم
دوستم دارے
فقط و فقط مالِ من باش…

استاتوس دلتنگی و تنهایی

از دور
خوشبختے ات را تماشا میکنم،
بہ همین کہ
آسوده میبینمت
دلخوشم…

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

ﺁﻫﺎے ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ !!

ﻣﻦ ﺣﺘـــے ڪﻔﺸـــے ﻫﻢ ﺑﭙﺎ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻣﺸﺨـــﺺ ڪن !!

ﻣـــے ﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﺕ ﺑﺮﻗﺼﻢ …

ﺍﯾﻨﺒــﺎﺭ ڪــﺪﺍﻡ ﺳﺎﺯﺕ ﺭﺍ ڪﻮڪ ڪــﺮﺩﻩ ﺍے

ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﺰﻧـــے ؟؟

ﻟﻄﻔا ﻏﻤﮕﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺰﻥ …

ﭼﯿﺰے ﺑﺮﺍے ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻧﺪﺍﺭﻡ …

استاتوس دلتنگی و تنهایی

میان

اینهمہ آدمهاے مجازے

چشم هایـے پر از

اشڪ هاے حقیقے

پر است ….

من خودم را با شڪلڪ هاے

بے صدا

گم مے ڪنم✌

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

دلتنگم دلتنگِ ڪسے ڪہ

دلتنگــےاش راهر لحظہ گلایہ

مے ڪند و بهــانہ مے گیرد

انصاف نیست انتــهاے ایڹ

همہ دلتنگـے این همہ بهانہ

این همہ حسرت وصال نباشد

استاتوس دلتنگی و تنهایی

جمعــهـ هـا را بایـد
ڪــودڪ باشـے
شــادِ شــاد
بـدوے در حیـاط
یا حتـــے گـریــھ ڪنـے
براے آبـنبــات…

جمعـــھ ها نبایـد بـزرگ باشـے
وگرنـھ دق مےڪنـے
آب مےشـوے
تمــام مےشـوے
زیــر بــار دلتنگــــــــــے و
داغ خـاطــرات…???

استاتوس های دلتنگی و تنهایی

ﮔﺎهی….
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺧﯿﻠﯽ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯿﺒﺨﺸﯽ،
ﭼﻮﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ
ﺑﺎﺯﻡ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺑﺎﺷﻦ…!

استاتوس دلتنگی و تنهایی

دلتنگے معنے تنهاترے دارد

وقتے صدایت مے لرزد

و یڪ معنے عجیب دارد

وقتے تلفن را قطع میڪنے

دلتنگے بوے مرگ مے دهد

وقتے فاصلہ‌ها

آنقدر زیادند

آنقدر دوور ،

ڪہ حتے توهم

صداے گریہ‌هاے مرا نمےشنوے…
?

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *