جدیدترین جملات عاشقانه ناب و خفن ۹۶ و ۲۰۱۷

جدیدترین جملات عاشقانه ناب و خفن ۹۶ و ۲۰۱۷

جملات عاشقانه

مانده ام خیره به راه
نه مرا پای گریز
نه مرا تاب نگاه

جملات عاشقانه

با یک عالمه فاصله از خودم
انتظار دارم به تو برسم !
از اول هم آرزوهایم محال بودند …

جملات عاشقانه

اصلا شاید قرار بر این است
تا پیرمردی شوی
با خاطره ی دختری
با همین لباس هایی که امروز به تن دارم!
همین گوشواره ها
همین شال
همین لبخند
خودمانیم
این پایان زیباتری ست
حتی اگر به بهای تباهی تمام امروز هایم تمام شود!

ادامه مطلب ...