قشنگ ترین جملات عاشقانه رمانتیک جدید همراه عکس ۹۶ و ۲۰۱۷

قشنگ ترین جملات عاشقانه رمانتیک جدید همراه عکس ۹۶ و ۲۰۱۷

جملات عاشقانه رمانتک

عمیق ترین درد زندگی

دل بستن به کسی است

که بدانی هرگز به تو تعلق ندارد

‌‌

جملات عاشقانه رمانتک

‌‌‌

دل اگر روزی گرفتارت شود،

عاشق آن چشم بیدارت شود،

خریدار نازت شود،

تو جوابش را چگونه میدهی؟

‌‌

جملات عاشقانه رمانتک

‌‌‌

سکوت من فردای بلند

دوست داشتن توست،

دوست داشتن تو

افسانه نیست باورش کن

ادامه مطلب ...