اس ام اس تیکه Archives - اس ام اس عاشقانه | LovelySMS.ir

اس ام اس عاشقانه,اس ام اس تیکه دار,اس ام اس تنهایی,اس ام اس دلشکستگی,جملات عاشقانه,اس ام اس بوسه

امروز دوشنبه , ۱۳ تیر , ۱۴۰۱ شما در اس ام اس عاشقانه هستید.

zed dokhtar va pesar اس ام اس تیکه دار 93

اس ام اس تیکه دار

ﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ : ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﯼ
ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺎﻝ ﺣﻤﻞ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ
ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﻣﺎﺩ
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺧﻨﮏ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻠﺤﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ
ﺟﻮﯼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮏ ﺗﯿﺮ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺭﮔﺒﺎﺭ
ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻃﻮﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﺑﺪﻭﻥ
ﺳﺮ ﻧﯿﺰﻩ ۲ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﯿﺮ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮏﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺁﻥ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

اس ام اس تیکه دار

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﻗﺪﯾﻢ
ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﻟﮑﯽ ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻥ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺩﻥ
ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻣﯽ
ﺁﻣﺪ ﺗﺎ یکیﺷﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﻥ ﯾﺎ ﺍﻭﻟﯽ ﺭﻭ
ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻦ
ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﯾﻪ …..
ﺑﻠﻪ
ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ...

پیامک تیکه دار

ﻫﺸﺪﺍﺭ!! ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ: ﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ، ﻇﺮﻑ ﺷﺴﺘﻦ
ﻭ … ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ
ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !! ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﯿﻦ ﻛﺎﺩﻭﯼ ﺭﻭﺯ
ﻣﺮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ
(ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺯﺑﻞ)

tikedar sms اس ام اس و جملات تیکه دار sms tikrdar 92

اس ام اس و جملات تیکه دار

از ما که گذشت ! ولی به دیگری موقتی بودنت را گوشزد کن تا از همان اول فکری به حال جای خالیت کند . . .

اس ام اس و جملات تیکه دار

خدایا ! من را در برابر بعضی از دوستانم محافظت کن
خودم از عهده تمام دشمنانم بر میآیم . . .

اس ام اس و جملات تیکه دار

راستـش را بگو :
نکند تو همان “این نیز” هستی که همیشه می گذری . . . ؟

tikedar sms 300x152 اس ام اس تیکه دار sms tike dar toop 1392

اس ام اس تیکه دار

تحقیرت هم کنم کافـــی نیست
تفریقت میکنم از تمام زندگی ام
اس ام اس تیکه دار
نبودنت هستیمو نابود میکرد
ولی حالا بودنت . . .
میشه نباشی ؟ ؟ ؟
اس ام اس تیکه دار
“حوا” که باشی بعضی ها “هوا ” برشان می دارد که “آدمند ” !!!

images 28 اس ام اس تیکه دار

اس ام اس تیکه دار

پشته سر بعضیا نباید با کاسه آب بریزی ، باید سیفون رو بکشی
اس ام اس تیکه دار جدید ۹۲
اگر با کسی نیستم خوشحال نباش ، وقتی تنها ماندم یعنی هنوز تو را نبخشیده ام
اس ام اس تیکه دار سنگین ۹۲
همیشه چوب سوختنی نیست ، خوردنی هم هست
ما گاهی چوب سادگیمون رو میخوریم