اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

اس ام اس عاشقانه92|دوبیتی عاشقانه مرداد

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد 

با جمله ی رندان جهان هم کیشم / خیام ترانه های پر تشویشم
انگار شراب از آسمان می بارد / وقتی که به چشمان تو می اندیشم . . .

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

حسی دارم ، اگـــــر بدانی بد نیست / شعری گفتم تو هم بخوانی بد نیست
الآن خیلی دلم بـرایت تنگ است / در هــر صورت خبر رســانی بد نیست . . .

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

ای دل، دل سودا زده، سامانم کـو؟ / ای کالبد تهی شده جـــــــانم کـو؟
امـــروز که از همیشه مشتاق ترم / ای خانه ی سوت و کور مهمانم کو؟

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

نسبت به تو حس کور میـلی دارم / دور و بـــــــر خود هـــزار لیـلی دارم
من نــاز نمی خرم شما هم نفروش / چون عاشق کشته مرده خیلی دارم . . .

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

از بس که درون سـیـنـ ـه تنهـا مـــانده / در مـــانده ا م از دست دل وا مـانده
در داخل سیـ ـنـ ه درد شیرینی هست / آیــــا دل من پیش شمـا جـا مــانده !؟

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

ماهی تو، که بربام شکوه آمده است / آیینه ز دستت به ستوه آمده است
خورشید اگر گرم تماشای تو نیست / دلگیر نشو ز پشت کـوه آمده است

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

یک پلک زدن فاصله از تو تا من / باید بزنیـــم پلک یا تو یا من
هر چند که گفتند گناه است این کار / اما تو یکی بزن گناهش با من . . .

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

مثل گل صد برگ شکوفــا شده ای / چون مـــاه چهار ده شکوفا شده ای
در آینـه ی نگاه من چشم بدوز / تا در یابی چقدر زیبا شده ای . . .

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

ای روی گشـــاده خُلق تنگ آمده ای / آهــوی رمیده چـون پلنـگ آمـده ای
آن روسری سپید می دانی چیست؟ / بــــا پـرچم آشتی بـه جنگ آمـده ای . . .

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

خوش خُلقی و خشم همزمان یعنی چه؟ / بیـزاری و عشق تـوأمـان یعنی چه؟
با رفتن من اگر موافق هستی! / پس این بنشین ، نرو ، بمان یعنی چه؟

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

بسیـار تماشایی و آراسته ای / از رونق مـاه آسمان کاسته ای
انگار نه انگار که مارا دیدی / از روی کدام دنده بر خاسته ای؟

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

سر کش بـودم به حیله رامم کردی / ای افسونگر ،چه پخته خامم کردی
خوش چرخـاندی کمند گیسویت را / در تـــــاریکی اسـیر دامـم کـــردی . . .

اس ام اس عاشقانه۹۲|دوبیتی عاشقانه مرداد

در دیده ی تـو رمز نهانی پیداست / در جام نگاه تو جهانی پیداست
کَس ره نبرَد درون آن قلعه ی راز / کز بام و برَش تیر و کمانی پیداست . . .

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *