سری سی و سوم اس ام اس عاشقانه تیر

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

سری سی و سوم اس ام اس عاشقانه تیر

دلم را مبتلایت کرده بودم
خودم را خاک پایت کرده بودم
ندانستم بی وفا هستی وگرنه
همان اول رهایت کرده بودم !

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ترا در طبیعت بکر چون یاس
و در افکارم از احساس
در انزوای تنهایی بی حد
ترا در شبانه ی لبخند
تا صبح دور
و به اندازه ی یک جرعه خدا
دوستت می دارم

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

هدفم بود که هرگز نشوم عاشق ** / چون که رخسار تو دیدم ، هدفم سخت شکست

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

میشه پروانه بود و به هر گلی نشست اما بهتره مثل تو مهربون بود و به هر دلی نشست

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

بی هیچ دلیلی “بیادت هستم” تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﯾﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺎﺻﺪﮎ ﻧﺎﺯ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ /
ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ، ﻧﺬﺭ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ /
ﭘﺸﺖ ﻭ ﭘﻨﺎﻩ ﺗﻮ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺑﺎﺷﺪ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﻟﻨﮕﻪ ﻫﺎﯼ ﭼﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﺎﻃﻤﺎﻥ ﮔﺮﭼﻪ
ﮐﻬﻨﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺟﯿﺮﺟﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﺍﻣﺎ
ﻣﺤﮑﻤﻨﺪ ، ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﮐﻪ ﻟﻨﮕﻪ
ﯼ ﻫﻤﻨﺪ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨﯽ : ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﺩﻗﯿﻘﻪ
ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﮏﭼ ﮐﻨﯽ ﻭ ﻭﺍﻧﻤﻮﺩ ﮐﻨﯽ
ﺩﺍﺭﯼ ﺳﺎﻋﺘﺘﻮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺩﺳﺘﻢ ﺑﻮﯼ ﮔﻞ ﻣﯿﺪﺍﺩ . ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ
ﭼﯿﺪﻥ ﮔﻞ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮﺩ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﮔﻠﯽ ﮐﺎﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻢ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﯽ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،
ﻃﺒﻌﻢ ﺑﻪ ﮔﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،
ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ،
ﭘﺲ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *