اس ام اس زیبا عاشقانه

اس ام اساس ام اس

تعداد دقیق مژه هایت را میدانم
تعجب نکن ، مگر زندانی کاری جز شمردن میله های زندانش دارد ؟

اس ام اس

هزار بار هم از این دنده به آن دنده شوی فایده ندارد !
این تخت خواب “آغوش” کم دارد . . .

اس ام اس ۹۳

قطعا روزی صدایم را خواهی شنید…
روزی که نه صدا اهمیت دارد نه روز . . .

کفش هم اگر تنگ باشد زخم میکند ، وای به حال دل من از دوری تو . . .

اس ام اس احساسی عاشقانه

بیشتر مواقع پشت جمله
“عیب نداره، مهم نیست “
یه دل شکسته خوابیده . . .

اس ام اس رمانتیک

رنج دوری ، یاد یاران کار ماست / یک پیامک حکم یک دیدار ماست .

اس ام اس زیبا

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ : ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮﺩﯾﻢ !
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮﺵ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻢ …
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﺷﮑﻬﺎﯾﺶ ؛
ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻏﺮﻭﺭﺵ ،
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﮑﺴﺘﻨﺶ ﺩﺭ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ
ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯾﺶ .…
ﻭﺍﮔﺮ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺮﻭﺩ !
ﺩﺭ ﺟﺎﯾﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ ،
ﻭﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺷﺪ

پیامک عاشقانه

ﺷﺎﯾﺪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺖ “ﺳﺮﻡ“ ﺭﺍ
ﮔﺮﻡ ﮐﻨﻨﺪ ، ﻭﻟﯽ “ﺩﻟﻢ” ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ

اس ام اس جدید

ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﻗﯿﻖ ﻣﮋﻩ ﻫﺎﯾﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ ،
ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ
ﻣﮕﺮ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﮐﺎﺭﯼ ﺟﺰ ﺷﻤﺮﺩﻥ ﻣﯿﻠﻪ
ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺍﺭﺩ ؟

اس ام اس عاشقانه جدید

ﺩﺳﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﺍﯼ ﭼﯿﺪﻧﺖ ، ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺴﻨﺪﻩ ﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﺎﯼ ﺩﯾﺪﻧﺖ

اس ام اس عاشقانه

ﺁﺭﺍﻡ ﺍﻡ ، ﻣﺜﻞ ﻣﺰﺭﻋﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺭﺍ ﺁﻓﺖ ﺯﺩﻩ ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺱ ﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ !

اس عاشقانه

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﻤﺎﻧﻢ ، ﺭﻓﺘﻢ ، ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﺑﺮﻭﻡ ، ﻣﺎﻧﺪﻡ
ﻧﻪ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ، ﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﺑﻮﺩﻡ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﻡ
ﺍﯾﻦ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
ﺣﺎﻻ ﺑﮕﻮ ﺳﻬﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ “ﺗﻮ”
ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ ؟

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *