اس ام اس عشقانه شهریور ۹۲ sms asheghane

اس ام اس عشقانه شهریور 92

اس ام اس عشقانه شهریور ۹۲

اس ام اس عشقانه شهریور ۹۲

بــــــــــــــــــــــرایِ عاشقِ تو شدن
هیــــچ بهانه ای لازم نیست !
هـــــــــرچه باشد،
میــــــــــــــانِ اینهمه الفبا،
تنـــــــــها تویی که حرف نداری ….!

***

اس ام اس عشقانه شهریور ۹۲

***

یک روز … یک نفر
در زندگی ات قدم خواهد گذاشت
و باعث خواهد شد که بفهمی
چــــــــــــــرا با کَس دیگری هرگز اینطور عاشقانه نمی شد…

***

اس ام اس عشقانه شهریور ۹۲

***

عــشق اون نیست که وقـــتی دیدیـــش دلـــت بلــرزه

عشـــق اونــه که وقـــتی نمـــیــبینـیــــش دلـــت میـــخواد کــــَـــنده شه …

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه|پست های عاشقانه|اس ام اس

اس ام اس عاشقانه|پست های عاشقانه

اس ام اس عاشقانه|پست های عاشقانه

تو زندگیت به کسے اعتــــماد کنکه بهش ایمــــان دارےنه احســاس ..

اس ام اس عاشقانه|پست های عاشقانهتو ویترین زندگی به عروسکی نگاه نکن که مال تو نیست ، چوناون فقط وسوسه ات میکنه تا اونی رو که داری از دست بدی
وقتی داشتی می رفتی گفتیدیگه هیچ کی رو مثه من نمی تونی پیدا کنیتوی دلم گفتماتفاقا خوبیش همینه !

اس ام اس عاشقانه|پست های عاشقانه

زن جوری عاشقت میشه که حس میکنی هیچوقت از پیشت نمیره.
ولی وقتی که میشکنه …جوری میره که حس میکنی هیچوقت عاشقت نبوده!

ادامه مطلب ...

اس ام اس عاشقانه Sms Asheghane jadid 92

اس ام اس عاشقانه

اس ام اس عاشقانه

ﭘﺎﺭﻩ ﺗﻨﻢ ﺑﻪ ﺗﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﻓﺖ …
ﻋﺎﺩﺗﻢ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ … ﭼﻨﺪﺷﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ …
ﻟﺒﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﭙﻮﺷﻢ …
ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ ….

اس ام اس عاشقانه

ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺻﻒ ﺣﺎﻟﻢ
ﻛﺎﻓﯿﺴﺖ !
ﻟﺒﺨﻨﺪﻡ ﺩﺭﺩ ﻣﯽ ﻛﻨﺪ

اس ام اس عاشقانه

مــن و تـــو از همـانـــ روز اول،

محکوم به از دستـــ دادن بودیم!

تـــو ،

همان یــکـــــــ ذره احساست را …

و مـن…

تــمــــام زنــــدگــی ام را …

ادامه مطلب ...