اس ام اس تیکه دار Archives - اس ام اس عاشقانه | LovelySMS.ir

اس ام اس عاشقانه,اس ام اس تیکه دار,اس ام اس تنهایی,اس ام اس دلشکستگی,جملات عاشقانه,اس ام اس بوسه

امروز دوشنبه , ۲۶ اردیبهشت , ۱۴۰۱ شما در اس ام اس عاشقانه هستید.

عاشقانه

images 1 اس ام اس عاشقانه آسمانه

دوﺳﺘﺖ دارم ﻫﺪﯾﻪ اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﻠﺒﯽ ﻓﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
ﻗﯿﻤﺘﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺘﻨﺶ را ﻧﺪارد !
ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ “ﻟﯿﺎﻗﺖ” ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ را ﻧﺪارد !

اس عاشقانه آسمانی

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ، ﺁﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ !

اس ام اس عاشقانه جدید

اینجا رادیو “دل” است، صدای مرا از عمق “قلبم” میشنوید، این یک SMS نیست، یک “احساس” پاک است که میگوید “فراموشی در مرام ما نیست”

zed dokhtar va pesar اس ام اس تیکه دار 93

اس ام اس تیکه دار

ﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ : ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺍﯼ
ﺍﺳﺖ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﯿﺎﻝ ﺣﻤﻞ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﺩﺭﻭﻍ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎﻥ
ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺍﻣﺎﺩ
ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺧﻨﮏ ﻣﯿﺸﻮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺍﺳﻠﺤﻪ
ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ
ﺟﻮﯼ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻭ ﺍﺛﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﮏ ﺗﯿﺮ ﻭ ﮔﺎﻫﯽ ﺭﮔﺒﺎﺭ
ﺷﻠﯿﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻃﻮﻝ ﻣﺎﺩﺭ ﺯﻥ ﺑﺪﻭﻥ
ﺳﺮ ﻧﯿﺰﻩ ۲ ﻣﺘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ . ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﯿﺮ ﺩﺭ
ﻫﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮏﯾ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻓﺤﺶ ﻭ ﻧﺎﺳﺰﺍ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻣﻮﺛﺮ ﺁﻥ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺩ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ
ﺩﺍﻣﺎﺩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ

اس ام اس تیکه دار

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍﯼ ﻗﺪﯾﻢ
ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺍﻟﮑﯽ ﺍﻟﮑﯽ ﺑﺎ
ﮐﺴﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻥ
ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﺍ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﺩﻥ
ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭﺗﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭ ﻣﯽ
ﺁﻣﺪ ﺗﺎ یکیﺷﻮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﻨﺪ
ﺣﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻣﯽ ﺭﻥ ﯾﺎ ﺍﻭﻟﯽ ﺭﻭ
ﺑﻠﻪ ﻣﯽ ﮔﻦ
ﺁﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﯾﻪ …..
ﺑﻠﻪ
ﭼﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ ...

پیامک تیکه دار

ﻫﺸﺪﺍﺭ!! ﺍﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ: ﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ، ﻇﺮﻑ ﺷﺴﺘﻦ
ﻭ … ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺷﺪﯾﺪ ﻓﺮﯾﺐ
ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ !! ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻛﻤﯿﻦ ﻛﺎﺩﻭﯼ ﺭﻭﺯ
ﻣﺮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ
(ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺯﻧﺎﻥ ﺯﺑﻞ)

qqq اس ام اس عاشقانه دلتنگی

اس ام اس عاشقانه

توزندگیم یادگرفتم: دوست بشم”بخندم” ببخشم” امایادنگرفتم کسی روفراموش کنم.

اس ام اس عاشقانه

اگر قلبم از چوب بود ، آن را به آتشکده ی چشمانت می سپردم !

اس ام اس زیبا

تو را دیدم دلم بر باد کردم / برای دیدنت فریاد کردم
ندانستم که عشق اول جمیل است / تمام هستی ام بر باد کردم

Asheghane SMS اس ام اس عاشقانه عشق ورزیدن

اس ام اس

باز هم از یاد تو ، شعله به پا خواسته / آتش سرخش ز نور ، قلب من آراسته
زردی روی مرا ، نیک تماشا نما / شمع وجود من از دوری تو کاسته

اس ام اس عشق ورزیدن

دل صدچاک ما را تیغ ترحم بدرید / دل ما را به همان قیمت ارزان بخرید
دل من گرچه شکسته ، گوهری ناب شده / عشق در قلب تو آن تحفه ی نایاب شده .

اس ام اس ماندگار

با نگاهی هرس کن علف های هرز دلتنگی ام را

tikedar sms اس ام اس تیکه دار جدید

اس ام اس

نه صدایش را نازک می کرد
و نه دستانش را ” آردی ” . . .
از کجا باید به ” گرگ ” بودنش شک میکردم ؟!

اس ام اس تیکه دار خفن

به بعضیام باید گفت :

عزیزم از دستت هر کاری برمیومد انجام دادی !

حالا نوبت پاهاته ، گورتو گم کن !

اس ام اس تیکه دار سنگین

عمریست نشسته ام
پای لرز خربزه هایی
که هیچوقت یادم نمی آید
کی؟!
خوردمشان…

zed dokhtar va pesar اس ام اس ضد زن و دختر

اس ام اس ضد زن

مهمه که بتونی دختری رو پیدا کنی که باباش پولدار باشه،
دختری که خوش تیپ باشه، دختری که دوستت داشته باشه
ولی مهم تر از همه اینا اینه که این ۳ تا دختر نباید همدیگر رو بشناسن !!!

اس ام اس ضد دختر

ﻗﺪﯾﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺕ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﺗﻮ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﻠﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺟﻮﺵ ﻣﯿﮑﺮﺩ ﻭ
ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩ ﯽﮐ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮﻡ ﻓﻼﻥ ﻓﻼﻧﺶ ﮐﻨﻢ !!
ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮﺕ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﻬﻢ
ﻣﺘﻠﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﺎﺯ ﺷﺪﻩ
ﺑﻮﺩﯼ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻥ ﻣﺮﺩﻡ.

اس ام اس ضد پسر

ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﮔﻪ: ﭼﺮﺍ ﺯﻥ ﺭﻭ ﺯﯾﺒﺎ
ﺁﻓﺮﯾﺪﯼ ؟
ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﮔﻪ: ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯽ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻪ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﻟﻌﻘﻠﻪ ؟
ﺧﺪﺍ ﻫﻢ ﺩﺭﺟﻮﺍﺏ ﻣﯿﮕﻪ:
ﻭﺍﺳﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ !!!