آرشيو اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

اس ام اس عاشقانه,اس ام اس تیکه دار,اس ام اس تنهایی,اس ام اس دلشکستگی,جملات عاشقانه,اس ام اس بوسه

امروز جمعه , ۲۹ دی , ۱۳۹۶ شما در اس ام اس عاشقانه هستید.

ساعت بافتني روژين

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

7 سری سی و نهم اس ام اس عاشقانه تیر

سری سی و نهم اس ام اس عاشقانه تیر

ﻓﺼﻞ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﮐﻠﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪﻡ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻴﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻴﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ
ﻣﻴﮑﻨﻢ
ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﻋﺸﻘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ
ﺧﺪﺍﮐﻨﻪ ﺳﺎﻝ ﺩﻳﮕﻪ ۲ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺸﻪ !

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﻋﻄﺮﻫﺎﯼ ﺧﻮﺏ ، ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺷﺎﻥ
ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﻋﻄﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ،
ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺗﻮ !

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺳﻮﻫﺎﻥ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ ﻗﺼﻪ ﯼ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ، ﺗﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺳﺎﺯﻡ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ
ﺁﻣﺪﻧﺖ ﺭﺍ .

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

logo8 274x300 سری سی و هشتم اس ام اس عاشقانه تیر

سری سی و هشتم اس ام اس عاشقانه تیر

ﺷﺒﻬﺎﯼ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﯽ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ،
ﻃﺒﻌﻢ ﺑﻪ ﮔﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ ،
ﮔﯿﺮﻡ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺪ ﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﭼﻪ ﮐﻨﻢ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ،
ﭘﺲ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺳﺖ ﮐﯿﺴﺖ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﯾﺴﺖ
ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﻣﺎﺳﺖ.

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

logo8 سری سی و هفتم اس ام اس عاشقانه تیر

سری سی و هفتم اس ام اس عاشقانه تیر

و خدا خواست که یک عمر نبیند یعقوب
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد ؟

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

همیشه از آمدن “نـ” بر سر کلمات مـی ترسیدم !
نـ داشتن تو… نـ بودن تو…
نـ ماندن تو…
کـاش اینبـار حداقل دل واژه برایم می سوخت و خبـری مـیداد از نـ رفتن تـو…

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

من از آن دالان تاریک و وحشت زا
من از آن غم خانه ی ممنوع
از سوی دیگر قلبم
به سویت عشق می ورزم
به رویت بوسه می کارم
دلآرامم!!!

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

logo7 سری سی و ششم اس ام اس عاشقانه تیر

سری سی و ششم اس ام اس عاشقانه تیر

ﺁﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
ﺍﻣﺎ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺩﺭﺩ ﻧﯿﺴﺖ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽ ﺁﺋﯿﻢ ، ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﻮﺳﯿﻢ ،
ﺑﺮﻫﻨﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ، ﻫﻨﻮﺯ ﻗﻠﺐ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﯿﺴﺖ

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺁﺷﻔﺘﮕﯽ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ
ﻣﻦ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺘﻪﺍﯼ ،
ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺁﺷﻔﺘﻪﺍﻡ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮﺍﻧﻢ ﺗﻮ
ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ …

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

5 سری سی و پنجم اس ام اس عاشقانه تیر

سری سی و پنجم اس ام اس عاشقانه تیر

یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم / گردش به حریم با صفایت بکنم
آشوب دلم به من چنین فرمان داد / در سجده بیفتم و دعایت بکنم …

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

برای
هر “کسی”
که “ادعای”
“عاشقی” می کند!!
“در”
را “باز نکن”!؟!
خیلی ها
مثل
“بچه ها”
“در”
“میزنند”!!
و
“فرار میکنند”!!!

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺣﺲ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺭﻓﺎﻗﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺯ ﮔﻔﺘﻨﺶ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﻭﻟﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﻟﻢ ﻋﺠﺐ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﺩﺍﺭﺩ ….

اس ام اس | اس ام اس عاشقانه | اس ام اس های عاشقانه

6 سری سی و چهارم اس ام اس عاشقانه تیر

سری سی و چهارم اس ام اس عاشقانه تیر

ﺗﺒﺴﻢ ﺗﻮ ﺗﺠﺴﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎﺳﺖ ،
ﺑﻪ ﺗﺒﺴﻤﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ، ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻧﺖ
ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﺎﺳﺖ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺩﺭ ﻃﻠﻮﻉ ﮏﯾ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻏﺮﻭﺑﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ، ﭘﺲ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﯼ .

∘◦ اس ام اس عاشقانه ◦∘

ﺑﯿا ﺍﯼ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ ﺳﺮﺩ ﭘﺎﯾﯿﺰ / ﺑﻪ
ﺁﻭﺍﻫﺎﯼ ﺷﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﺩﺭﺁﻣﯿﺰ / ﺑﯿﺎ ﺍﯼ
ﺭﻧﮓ ﻣﻬﺘﺎﺏ ﺑﻠﻮﺭﯾﻦ / ﺗﻮ ﺷﻌﺮﯼ ﺗﺎﺯﻩ
ﺩﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰ .

صفحه 30 از 37« بعدی...1020...2829303132...قبلی »