اس ام اس عاشقانه عادت

اس ام اس عاشقانه

asheghane-(2)-SMS

خدایا به که گویم ماجرای حسرت تنهایی خود را که دنیا درددل دارم ولی از بغض خاموشم.

اس ام اس عاشقانه عادت

کفرم را که در می آوری……. ایمانم به عشق بیشتر میشود…..

اس ام اس عاشقانه عادت

سرخی چشم کبوتر دانی ک ز چیست ؟؟؟
نامه ام میبرد و بر درد دلم خون میگریست

اس ام اس عاشقانه عادت

دید ما کوچه ی تنگیست که چرایش چشم است
چشم ما گوش
عقل ما حرف سر کوچه
سر بازار ، چشم ها را باید شست . .

اس ام اس عاشقانه عادت

ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﺑﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ / ﺧﻮﺍﺏ
ﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺳﺎﻥ ﮔﻞ ﺷﺪﯼ ﺍﻭﺝ ﺷﮑﻮﻩ /
ﻧﺒﺾ ﻣﻦ ، ﺩﺭ ﺳﺎﻗﻪ ﺁﻭﻧﺪ ﺗﻮ ﺑﻮﺩ . . .

اس ام اس عاشقانه عادت

ﺑﯿﺰﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻋﺸﻖ ﮐﻪ ﻋﺎﺩﺕ ﺷﺪﻩ
ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﺎ ﺁﻥ ﮐﻪ ﮔﺪﺍﯾﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮﺩﺑﯿﻨﯽ ﻭ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻨﯽ
ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﮐﻪ ﺁﯾﯿﻨﻪ ﻧﻔﺮﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . . .

اس ام اس عاشقانه عادت

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﭘﺎﮎ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯼ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ “ﺁﺩﻡ” ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﺖ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺳﺖ . . .

اس ام اس

ﺑﺮﻭ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﺩﺍﺭﻡ ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﻠﻪ ﻣﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ
ﺗﻮ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﻡ ، ﺑﺒﯿﻦ ﮏﯾ ﺧﻮﺍﻫﺸﯽ
ﺩﺍﺭﻡ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﮐﻤﯽ ﺣﻞ ﮐﻦ ، ﻧﮕﻮ
ﺭﻓﺘﻢ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﮐﻤﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﻄﻞ
ﮐﻦ .

اس ام اس عاشقانه جدید عادت

ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻣﺘﺎﺳﻒ ﻧﺒﺎﺵ
ﺗﻮ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﻭﯼ ﺍﺻﻼ!
ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﺮﺳﯽ ﺳﺖ
ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﯼ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ؟

اس عاشقانه عادت

ﺍﯾﻦ ﻗﺼﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﺟﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﻣﺎﻥ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻦ ﻣﯿﺮﻭﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﺍﻣﺎ ﺩﻋﺎﯾﻢ ﮐﻦ
ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ

اس ام اس زیبا عاشقانه عادت

زندگی سخت است تو آسان بگیر / زندگی درد است تو درمان بگیر
زندگی مار است تو جانش بگیر / زندگی جام است تو کامش بگیر . . .

اس ام اس عاشقانه عادت

آنکه باید بسوزد و بسازد منم / آنکه دائم بی تو میسوزد منم
آنکه آتش زد به قلب من تویی / آنکه خاموش است و میسوزد منم . . .

اس ام اس عاشقانه عادت

فرشته مهربون از آسمون اومد پایین و گفت :
ازین دنیا چی می خوای تا برات برآورده کنم !
گفتم : اونی که داره این اس ام اس رو می خونه !
گفت : نگفتم که تمومه دنیا رو !

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *