اس ام اس عاشقانه سنگ دل

اس ام اس عاشقانه

Agheghane-aks-Lovelysms.ir

ﺍﮔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺎﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ ، ﺗﻨﻬﺎ
ﮔﻨﺎﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ !

اس ام اس عاشقان

ﻣﺎ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺭ ﻭ ﺗﺮﮐﺶ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺟﻮﻥ
ﺧﺮﯾﺪﯾﻢ / ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﻫﻤﺴﻨﮕﺮ ﻣﻦ ، ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺹ
ﯽﭼ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﯾﻢ ؟

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

میخواهم برای همیشه
خاموش شوم…یا
بروم جایی که
هیچ مشترکی
صدای بوق ِ آزادم را نشنود!
در دسترس نباشم ٬ همین

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

گیرم که بوسیدی ام
دوست هم داشتی ام
مگر آرزوهای من تمام می شود ؟
شاید به سرم زد
آرزو کنم رهایم کنی !
من دم دمی ام

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

نوک مدادم شکست
توبه کرد دیگر در دستانم ،
حرفهای عاشقانه اش را ،
به کاغذ نزند …

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

می خواستم جهان را
به قواره ی رویاهایم در آورم
رویاهایم
به قواره ی دنیا در آمد!

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

مرا با خیالت تنها نگذار
اصلا به تو نرفته است
مهربان نیست
آزارم می دهد
دلم خودت را می خواهد …

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

جدایی مان
هیچ یک از تشریفات آشنایمان را نداشت
فقط
تو رفتی
و من سعی کردم سنگ دل باشم

اس ام اس عاشقانه سنگ دل غمگین

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻮ ﺳﯿﺐ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﻣﻦ
ﭼﺎﻗﻮ ﭘﻮﺳﺘﺘﻮ ﺑﮑﻨﻢ ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ
ﭼﺮﺍ؟؟؟ ﭼﻮﻥ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﭘﻮﺳﺖ
ﺳﯿﺐ ﺭﻭ ﺑﮑﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺶ ﺩﻭﺭﺵ
ﺑﮕﺮﺩﻩ

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

ﻣﯽ ﺩﻭﻧﯽ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﺧﻂ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺩﻧﯿﺎ
ﭼﯿﻪ ؟ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺭﻭ ﻟﺒﻬﺎﯼ
ﮏﯾ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﮑﻮﺕ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺑﺰﻧﻪ : ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس عاشقانه سنگ دل ۹۳

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺖ
ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ،ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﺁﻣﻮﺧﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﯿﺎﻣﻮﺧﺘﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ !؟

اس ام اس عاشقانه سنگ دل زیبا

ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻌﺮﯾﺴﺖ ﻗﺎﻓﯿﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﻦ ،” ﺗﻮ”ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺩﯾﻒ ﺑﺎﺵ !

اس ام اس عاشقانه سنگ دل

.ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺮﺩ/ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺑﻪ ﺯﻣﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺭﺩ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺣﺴﺮﺕ ، ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ/ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺗﻮ ﺭﻭﺡ ﺍﺯ ﺗﻨﺸﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺮﺩ. .

اس ام اس عاشقانه سنگ دل جدید

ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯼ ﺧﻮﺏ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﻠﻬﺎﯼ ﻗﺎﻟﯽ ﺍﻧﺪ ﻧﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺩﻟﻬﺮﻩﯼﭼﯿﺪﻩ ﺷﺪﻥ ، ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺍﻧﺪ!

ارسال نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *