اس ام اس عاشقانه راز | اس ام اس عاشقانه | LovelySMS.ir

اس ام اس عاشقانه,اس ام اس تیکه دار,اس ام اس تنهایی,اس ام اس دلشکستگی,جملات عاشقانه,اس ام اس بوسه

امروز دوشنبه , ۶ بهمن , ۱۳۹۹ شما در اس ام اس عاشقانه هستید.

اس ام اس عاشقانه

logo9 اس ام اس عاشقانه راز

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی

گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / یه که گویم که تو باران زمستان منی . . .

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است

زندگانی معنی لبخند توست ٬ خنده هایت بی نهایت دیدنی است . . .

مهربانی را قسمت کنیم ٬ من یقین دارم به ما هم میرسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق ٬ دستهایش تا خدا هم میرسد . . .

اس ام اس عاشقانه راز

نم نم عشقت را با دریای محبت دیگران عوض نمیکنم حتی اگه در طوفان غمت بمیرم !

اس ام اس عاشقانه راز

خدایاانکس که امروزصادقانه یادم کردهرلحظه عاشقانه یادش کن وانکس که امروزفراموشم کردهرگزفراموش نکن

اس ام اس عاشقانه راز

هرکی فکر میکنه از همه دلشکسته تره..
هیچکی فکر نمیکنه روزی چندتا دل رو میشکنه..

اس ام اس عاشقانه راز

ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯽ ﺑﻮﺩ /
ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻮﺩ
ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﮐﻼﺱ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺳﻬﻤﻢ ﺑﺎﺯ /
ﮏﯾ ﺯﻧﮓ ﻓﻘﻂ ﺩﻭﺭﯼ ﻭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ
ﺑﻮﺩ . . .

اس ام اس عاشقانه راز

ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺁﺯﺍﺭ
ﻧﮑﺮﺩ / ﺁﻧﭽﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ
ﺳﺘﻢ ﮐﺎﺭ ﻧﮑﺮﺩ . . .

اس ام اس عاشقانه راز

ﻟﻌﻨﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﮐﻪ
ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻧﺪﺍﺭﺩ . . ..

اس ام اس عاشقانه راز

ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﺻﺪﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺘﺶ
ﻣﻴﺪﺍﺭﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻳﺮ
ﺍﺳﺖ، ﺍﻓﺴﻮﺱ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺧﻮﺭﺩ ﺯﻣﺎﻧﻲ
ﺭﺍ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺳﻮﻱ ﺳﻴﻢ ﻫﺎ ﻛﺴﻲ ﺑﻲ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﮕﻮﻳﺪ:
ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ !!!!

اس ام اس عاشقانه راز

ﺍﺩﻋﺎ ﻧﻤﻲ ﮐﻨﻢ، ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ
ﮐﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ
ﻭﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺍﺩﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﺎﺗﻲ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ
ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس عاشقانه راز

ﺍﺯ ﯾﻪ ﻧﯽ ﻧﯽ ﻣﯿﭙﺮﺳﻦ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ
ﭼﯽ؟ ﻣﯿﮕﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺰﺍﻟﯽ ﺍﻭﻧﻢ ﺍﺯ
ﭘﻔﮑﺖ ﺑﺨﻮﻟﻪ ﻭﻟﯽ ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺩﻭﻧﻪ!

اس ام اس عاشقانه راز

ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﻘﻂ ۳ﺭﻭﺯﻩ : ﺍﻭﻣﺪﻥ –
ﺑﻮﺩﻥ – ﺭﻓﺘﻦ . ﻣﻦ ﺧﻮﺩﻡ ﻧﺨﻮﺍﺳﺘﻢ
ﺑﻴﺎﻡ ﻭﻟﻲ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ
ﺍﻭﻧﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺗﻮ ﻭﻗﺘﻲ ﻫﻢ
ﮐﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﺒﺎﺷﻲ ﻣﻨﻢ ﻣﻴﺮﻡ

اس ام اس عاشقانه راز

ﻋﺎﺷﻖ ﻫﺮﮐﺲ ﺷﺪﻡ ﺍﻭ ﺷﺪ ﻧﺼﯿﺐ
ﺩﯾﮕﺮﯼ *ﺩﻝ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺩﺍﺩﻡ ﺍﻭ ﻫﻢ
ﺯﺩ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺧﻨﺠﺮﯼ* ﻣﻦ ﺳﺨﺎﻭﺕ
ﺩﯾﺪﻩ ﺍﻡ ﺩﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ
*ﺷﺮﻡ ﺩﺍﺭﻡ ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺁﻧﭽﻪ ﺭﺍ
ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺍﻡ

اس ام اس عاشقانه راز

ﺧﺪﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﺎ
ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﯽ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﭼﯿﺴﺖ
ﺍﺯ ﭼﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍﺥ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺰ
ﺍﺯ ﮐﺸﻒ ﺑﯽ ﺳﻮﺍﻝ ﺑﻮﺳﻪ
ﺑﻪ ﺯﺍﻧﻮ ﺩﺭ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ

با دوستانتون به اشتراک بذاریدfacebook اس ام اس عاشقانه راز
Facebook
email اس ام اس عاشقانه راز
email
twitter اس ام اس عاشقانه راز
Twitter
linkedin اس ام اس عاشقانه راز
Linkedin

دیدگاه مطلب اس ام اس عاشقانه راز

:bye: 
:good: 
:negative: 
:scratch: 
:wacko: 
:yahoo: 
B-) 
:heart: 
:rose: 
:-) 
:whistle: 
:yes: 
:cry: 
:mail: 
:-( 
:unsure: 
;-)