اس ام اس ضد دختر و پسر زمستان ۹۲

اس ام اس ضد دختر و پسر آذر ماه

اس ام اس ضد دختر و پسر

ﻣﺮﺩ ﺑﺎﯾﺪ:
ﺧﺸﻦ ﺑﺎﺷﻪ
ﺧﻔﻦ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺳﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺍﺧﻼﻗﺶ ﻣﺜﻞ ﺳﮓ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺗﻒ ﮐﻨﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮏﯾ ﺑﺸﻘﺎﺏ،
ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻠﺶ ﺑﻮﯼ ﮔﻨﺪ ﺑﺪﻩ،
ﺩﺳﺖ ﺑﺰﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ،
ﺑﻮﯼ ﺟﻮﺭﺍﺑﺶ ﻓﯿﻞ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ،
ﺻﺪﺍﯼ ﺁﺭﻭﻗﺶ ﺗﺎ ۱۰ ﺗﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﺍﻧﻮﺭ ﺗﺮ ﺑﺮﻩ
ﻭ……ﺣﺎﻻ ﻣﺮﺩﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ؟

اس ام اس ضد دختر

ﯾﻪ ﭻﯿﭘ ﺭﻭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﺳﻔﺖ ﮐﻨﯽ ، ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﺯ
ﮐﺮﺩﻥ ، ﻫﻤﻮﻧﻘﺪﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺯﻭﺭ ﺑﺰﻧﯽ ..
ﺣﺎﻻ ﻫﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﭙﯿﭽﻮﻥ .. ﺑﻪ ﻣﻮﻗﺶ ﺑﺮﺍﺕ
ﺩﺍﺭﻡ

اس ام اس ضد پسر

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮﺩﻡ ؛ ﮐﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻮ
ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺑﺸﻪ ﮐﻪ ﺟﻮﯾﺪﻧﺶ ، ﺍﺯ ﺟﻮﯾﺪﻥ
ﺁﺩﺍﻣﺲ ﺧﺮﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﯿﻒ
ﺑﺪﻩ . . . . . …
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺮﺧﺮﻩ ﯼ ﺗﻮ ﻧﻈﺮﻡ ﺭﻭ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩ .

ضد دختر و پسر

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﺑﯽ ﺷﻌﻮﺭﯼ
.
.
.
.
.
.
ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﯿﺪﺍﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﻪ!

پیامک ضد دختر و پسر

ﻣﻬﺮﻳﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ
۱۳۹۲ ﻟﻴﺘﺮﺑﻨﺰﻳﻦ ! ﺁﻳﺎ ﻭﻛﻠﻴﻠﻢ ؟ ﻋﺮﻭﺱ
ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻴﺎﺭﻩ !!!

اس ام اس

ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﻋﺰﯾﺰﻡ ، ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﮐﺎﻣﻼ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﻌﻨﯽ. . . : ﺩﺭ ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ ، ﺟﯿﺒﺖ ، ﮐﯿﻔﺖ ﻭ ﺩﻩ ﺗﺎ ﮔﺮﺩﺵ ﺁﺧﺮ ﺣﺴﺎﺏ ﺑﺎﻧﮑﯿﺖ ﮏﭼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﮑﻮﮐﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻧﺸﺪﻩ

اس ام اس ضد دوست

ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﺯﻧﺶ ﻗﻬﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﻬﺶ ﺯﻧﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻏﺬﺍ چی ﺩﺍﺭﯾﻢ؟ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﯿﮕﻪ:ﺯﻫﺮ ﻣﺎﺭ ﻣﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﻧﻤﯿﺎﻡ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺨﻮﺭ

پیامک جدید ضد دختر و پسر

چرخه زندگی مردان…..

ﺩﺭ ﺑﭽﮕﯽ، ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺫﻟﯿﻞ…
ﺟﻮﻭﻧﯽ، ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮ ﺫﻟﯿﻞ…
ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺎﻟﯽ، ﺯﻥ ﺫﻟﯿﻞ…
.ﭘﯿﺮﯼ، ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺫﻟﯿﻞ…
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ، ﺫﻟﯿﻞ ﻣﺮﺩﻩ.

پیامک جدید ضد دختر

ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﻣﺮﺩ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺟﺮ ﻭ ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺵ: ﺧﻔﻪ ﺷﻮﻋﺰﻳﺰﻡ ، ﮔﻢ ﺷﻮ ﻛﻠﻢ ، ﺑﻤﻴﺮﻱ ﺟﻴﮕﺮﻡ ﻭ…

ﻣﺮﺩﻫﺎ ۳ ﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ: .۱ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﻪ،ﺧﻮﺵ ﺗﻴﭗ ﺑﺎﺷﻦ .۲ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﺷﻮﻥ ﻣﻴﮕﻪ، ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﺑﺎﺷﻦ .۳ﺍﻭﻧﻘﺪﺭﻛﻪ ﺯﻧﺸﻮﻥ ﺷﻚ ﺩﺍﺭﻩ، ﺯﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻦ

اس ام اس ضد دختر و پسر

مردی می خواست همه گرفتاری هایش را به دریا بسپارد اما …
هر کاری کرد زنش به دریا نرفت.

پیامک جدید ضد پسر

پشت سر هر مرد موفق زنی است که نتونسته جلوی اون رو بگیره.

اس ام اس ضد دختر و پسر

بالاخره من هم زن گرفتم
.
.
.
.
.
یک هم زن برقی.

ارسال نظر

8 پاسخ به “اس ام اس ضد دختر و پسر زمستان ۹۲”

 1. babak گفت:

  باسلام از وبلاگ فوق العاده تون ممنون
  اگه میشه یه اس ام اس در مورد روز جهانی تنوع زیست محیطی بزارین
  باتشکر

 2. Gameboss گفت:

  سلام
  مدیر وبسایت گیم باس هستم
  خوش حال میشم باهم تبادل لینک کنیم.اگه مشکلی ندارید نا را در وبسایت خودتون لینک کنید و در وبسایت من که قابل شما رو هم نداره از طریق وبسایت ما به ما ازلاع دهید تا شما رو هم لینک کنم.

  با تشکر

  عنوان وبسایت ما : GameBoss
  آدرس وبسایت : http://www.gameboss.rozblog.com

  تا چند روز آینده قراره دامین وصل کنیم.

 3. Gameboss گفت:

  بابت غلط املایی به بزرگی خودتون ببخشید!!!ندیدم!!!

 4. رضا گفت:

  سلام وبلاگ عالیه ممنون میشم اگه به وبلاگ من هم سر بزنید .۰۹۳۳reza.blogfa.com

 5. esmail گفت:

  ممنون . عالی بود

 6. شهاب گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید

  من مدیر سایت نیک موزیک هستم و از مطالب بسیار زیبای شما کم و بیش استفاده میکنم.
  ممنون واقعا سایت خوبی دارین.
  اگه افتخار دادین به سایت خودتون یعنی نیک موزیک سر بزنید خوشحال میشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *